GDPR

GDPR för Brösarps Norra Samfällighetsförening

 

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den
befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder.
GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande
svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som berör dig som är medlem i Brösarps Norra Samfällighetsförening.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Brösarps Norra Samfällighetsförening.

Personuppgifter

Personuppgifter hanteras och lagras i vårt medlemsregister. Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata. Vi registrerar inga känsliga personuppgifter. Vägföreningen hanterar följande personuppgifter; namn, adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsuppgifter. Vi enstaka tillfällen hämtar vägföreningen hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande, t ex. vid utebliven avgift. Personuppgifter lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden, uppgifterna sparas till ärendet är avskrivet.

Var lagrar och hanterar vi personuppgifter

Personuppgifter hanteras och lagras i vårt medlemsregister.

Cookies på vår hemsida

Brosarpsnorra.se använder kakor (cookies) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt för att samla information om hur många webbläsare som besöker sidan och hur de rör sig på sidan.

De kakor som används på brosarpsnorra.se kallas för sessionskakor, vilket är vanliga textfiler som innehåller små mängder data som sparas ned på din dator och raderas med automatik när webbläsaren stängs ned. De kan varken belasta minnet i din dator eller innehålla virus. Sessionskakor samlar inte information från besökarens dator eller information som kan identifiera besökaren personligen. Via inställningarna för din webbläsare kan du stänga av kakor. Användarvänligheten och vissa funktioner kan i sådana fall försämras.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av dessa. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. Läs mer på Post- och Telestyrelsens hemsida.

Kakor hjälper oss att underlätta ditt besök på vår webbplats. Genom att använda tjänster på brosarpsnorra.se godkänner du användandet av sessionskakor på denna domän. 

Samtycke

Samtycket till registrering av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som ägare till en fastighet eller tomt inom Brösarps Norra Samfällighetsförening vägnät är detta däremot inte tillämpbart. I och med att en fastighet eller eller tomt överlåts till dig blir du också automatiskt delägare i Brösarps Norra Samfällighetsförening. Det är alltså inte ett frivilligt medlemskap utan obligatoriskt.

I samband med ett ägarbyte får styrelsen de uppgifter som krävs för att vara en registrerad medlem i vägföreningen. Uppgifterna kan även hämtas från Lantmäteriet. Vägföreningen behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda vägföreningen.

Personuppgiftsincident

Om ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar måste den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av Brösarps Norra Samfällighetsförening register upprättar vi anmälan för alla våra medlemmar. 

Registerutdrag

Du har som medlem i Brösarps Norra Samfällighetsförening rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. 

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas.

Mer information och kontakter

Frågor specifikt avseende medlemsregistret hanteras av Styrelsen. För mer information, registerutdrag eller begäran om radering – kontakta Styrelsen. För mer information om vilka som sitter i Styrelsen, klicka här.