OM FÖreningen

Vårt vägnät

Vägnätet

Brösarps Norra Samfällighetsförening har till uppgift att – i enlighet med Lantmäteriets anläggningsbeslut, föreningens stadgar och statens statsbidragsvillkor – förvalta de enskilda vägarna mellan den allmänna vägen mellan Brösarp och Hörröd och den allmänna vägen mellan Lillehem och Brösarp. Den enskilda vägen över Bonaröd och Tulleboda ingår dock ej utan förvaltas av en särskild vägförening.

Årsmöte

Föreningsstämman

Den årliga ordinarie föreningsstämman äger vanligtvis rum i juli. Kallelse med förslag till utdebitering per andel, förslag till inkomst-/ utgiftsstat anslås på föreningens anslagstavla vid f.d. Gussaröds skola.
Fr.o.m. sommaren 2016 publiceras ovannämnda handlingar också elektroniskt på föreningens hemsida. Den elektroniska publiceringen omfattar även styrelsens verksamhetsberättelse med förslag till balansräkning och resultaträkning.
Såväl på den fysiska anslagstavlan som här på hemsidan anslås: Kallelse och budget för kommande verksamhetsår och även eventuell annan information till medlemmarna

Test2
Styrelse

Styrelsen 2022-2023

Ordförande, ledamot

Lars-Göran Persson
Torasteröd 908
273 55 Brösarp
Telefon: 0705-161670

Vice ordförande, ledamot

Kaj Juul
Jins Gnavares Väg 3
273 55 Brösarp

Kassör, Ledamot

Eva Klarberg
Bonaröd 501
273 55 Brösarp

Vägfogde, ledamot

Kristina Nilsson
Torasteröd 114
273 55 Brösarp
Telefon: 0705-614566

Ledamot

Elisabeth Bringsäter
Tulleboda 602
273 55 Brösarp

Ledamot

Marcus Dahlgren
Myrestad 112
273 55 Brösarp

Ledamot

Arne Sandgren
Per Skyttsv 7
273 55 Brösarp

Sekreterare, Ledamot

Peter Johansson
Kärrvägen 7
273 55 Brösarp

Suppleant

Vakant

 

Uppgifter

Förenings uppgifter

Gemensamhetsanläggning: Lökaröd g:a 1 med vägnummer 21028 och vägdelarna 1 – 4
Organisationsnummer: 716406-0480
Bankgiro: 213-7669
IBAN: SE4195700000009845566844
BIC: SPSDSE23