Angående betalning av debiteringsavgiften.

Flera har hört av sig angående debiteringsavin. Det har inte gått att betala in avgiften.
Men från och med idag 9 September går det att betala. Banken hade skrivit fel i vårt OCR-avtal och det har nu rättats till.