Information

Skatteverket ändrar sig ang moms

Turerna kring moms och sammfällighetsföreningarna har varit många men nu har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelar att de avgifter som samfällighetsföreningar uttaxerar av sina medlemmar inte är föremål för mervärdesskatt. Och detta gör möjligen i förlängingen att våran förening inte behöver vara moms registrerad längre. Styrelsen följer nu utveckligen av detta med hjälp …

Skatteverket ändrar sig ang moms Läs mer »

Momsintyg

Föreningen är från och med hösten 2023 skyldiga att betala in moms till Skatteverket. Därför kommer inte vi skicka ut några fler momsintyg till medlemmar som tidigare fått sådana. Denna information har även skickats ut per mail till de medlemmar som tidigare erhållit momsintyg. Skulle det vara så att du behöver momsintyg för 1/1 – …

Momsintyg Läs mer »

Frågor kring vägavgiften

Vi har fått några frågor till oss i styrelsen som vi vill klargöra.Vägavgiften betalas i förskott och gäller 1/6 nuvarande år till 31/5 nästkommande år.Den person eller personer som äger fastigheten den 1/6 ansvarar för betalning av avgiften och om fastigheten säljs under sommaren/hösten får säljaren själv göra upp eventuell delning av avgiften med den …

Frågor kring vägavgiften Läs mer »

Information samt inbjudan till Årstämma 3 Juli

Medlemmar hälsas välkomna till Vägföreningens årsstämma den 3 juli 2023 kl 18.30 på Glimmebodagården. Grillad korv från 18.00.I år tidigare lägger vi årsstämman. Detta för att fler ska ha möjlighet att delta på mötet, men också för att få ut medlems fakturorna tidigare.  MomsskyldighetSkatteverket har beslutat att samfällighetsföreningar numera är momsskyldiga, vilket innebär att från och …

Information samt inbjudan till Årstämma 3 Juli Läs mer »

Viktig information till medlemmar

I dagarna fick styrelsen för vägsamfällighetsföreningen tillsänt oss information som vi nu vill dela med oss av till er medlemmar. Informationen kommer från ett företag som planerar att bygga en solcellsanläggning mellan Gussaröd och Myrestadsvägen.Företaget som planerar att bygga har mailat Samfälligheten och gett oss en månad för att yttra oss i ett så kallat samråd.  Området …

Viktig information till medlemmar Läs mer »

Årstämma 2022

Årets föreningstämma hölls den 25 Juli i Glimmebodagården. Precis som 2021 så bjöds det på grillad korv innan stämman vilket var mycket uppskattat. Protokoll Från stämman Verksamhetsberättelse 2021-2022 BUDGET 2022-2023