VIKTIGT angående årets debitering

Fakturorna skickas ut strax efter årsstämman den 3 juli.

Från och med i år är Samfällighetsföreningen momsskyldig
och därför kommer det att läggas 25% moms på debiteringsavgiften.

Ni som får fakturan på er e-postadress, var noga med att
kontrollera att ni fått den och att den inte hamnat i skräpposten.

Ni som får fakturan med post, lämna gärna er e-postadress till styrelsen, så får ni den per e-post i fortsättningen.

Fakturorna administreras genom OCR och därför är det
viktigt att om du mot förmodan betalar på annat sätt ANGE FASTIGHETSBETECKNING OCH DITT NAMN på inbetalningen.

I år kommer INGA UNDANTAG att tas när det gäller försenad
eller utebliven betalning.