Protokoll från årstämman 2023

I år var inte vädret med oss för att sitta ut så vi befann oss inne i ladan istället. Men det var ändå god uppslutning av medlemmar även i år.  Debiteringarna är nu utskickade om du inte fått din faktura i mailen kolla först så den inte hamnat i skräppost foldern. Skulle den inte finnas där heller så kontakta vår kassör.