Frågor kring vägavgiften

Vi har fått några frågor till oss i styrelsen som vi vill klargöra.
Vägavgiften betalas i förskott och gäller 1/6 nuvarande år till 31/5 nästkommande år.
Den person eller personer som äger fastigheten den 1/6 ansvarar för betalning av avgiften och om fastigheten säljs under sommaren/hösten får säljaren själv göra upp eventuell delning av avgiften med den nya ägaren.