Att tänka på om du har höga buskar vid vägen

Brösarps norra vägsamhällsförening har ansvaret som väghållare att se till att trafiksäkerheten på föreningens
vägar är god.

Därför uppmanar nu föreningen dig att klippa häcken så att sikten på vägen vid din tomt blir så god som
möjligt.

Du som har hörntomt: Om din tomt ligger vid vår väg bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm
räknat från gatans nivå i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt varje håll

Föreningen hänvisar till regler som gäller för Tomelilla kommun ditt_ansvar_fastighet_staende.pdf (tomelilla.se) och även är lagstadgat i plan- och bygglagen, 8 kap 15 §

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.