Information samt inbjudan till Årstämma 3 Juli


Medlemmar hälsas välkomna till Vägföreningens årsstämma den 3 juli 2023 kl 18.30 på Glimmebodagården. Grillad korv från 18.00.
I år tidigare lägger vi årsstämman. Detta för att fler ska ha möjlighet att delta på mötet, men också för att få ut medlems fakturorna tidigare. 

Momsskyldighet
Skatteverket har beslutat att samfällighetsföreningar numera är momsskyldiga, vilket innebär att från och med i år debiteras moms på medlems fakturorna. 

Ändrade andelstal
Styrelsen har till Lantmäteriet meddelat ändringar i andelstal för vissa fastigheter. Styrelsen har utgått från att fastighetsägarna är folkbokförda på adressen dvs permanentboende (högre andelstal) eller att ägarna har blivit fritidsboende (lägre andelstal).

Gussaröds solcellspark
Företaget som vill bygga solcellspark i Gussaröd har skickat ett avtal till vägföreningen som tar upp hur vägarna får användas och återställning av vägar mm. Styrelsen har svarat företaget att föreningen inte skriver på något avtal förrän alla andra ansökningar har godkänts och solcellsparken är ett faktum.