Viktig information till medlemmar

I dagarna fick styrelsen för vägsamfällighetsföreningen tillsänt oss information som vi nu vill dela med oss av till er medlemmar.
 
Informationen kommer från ett företag som planerar att bygga en solcellsanläggning mellan Gussaröd och Myrestadsvägen.
Företaget som planerar att bygga har mailat Samfälligheten och gett oss en månad för att yttra oss i ett så kallat samråd. 
 
Området runt den planerade solcellsparken består till stor del av fritidsfastigheter och många av medlemmarna är fritidsboende.
 
Eftersom att styrelsen bara kan lämna in synpunkter gällande vägarna är det av yttersta vikt att ni fastighetsägare som på något sätt berörs, sätter er in i projektet och om ni har personliga synpunkter angående boende och natur, skickar era synpunkter till företaget tillhanda senast 10 november.
 
Mejla dina synpunkter till:
 
 
eller skicka brev till:
 
Helios Nordic Energy AB
Forumkvarteret 1
Dragarbrunnsgatan 45
753 20 Uppsala
 
Märk gärna brev och mejl med ”Gussaröd”. 
Samrådsperioden pågår mellan den 10 oktober och den 10 november 2022.