Skatteverket ändrar sig ang moms

Turerna kring moms och sammfällighetsföreningarna har varit många men nu har Högsta förvaltningsdomstolen ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och meddelar att de avgifter som samfällighetsföreningar uttaxerar av
sina medlemmar inte är föremål för mervärdesskatt. Och detta gör möjligen i förlängingen att våran förening inte behöver vara moms registrerad längre.

Styrelsen följer nu utveckligen av detta med hjälp av Riksförbundet Enskilda Vägar.  Och vi kommer återkomma i frågan så fort vi vet mer.